Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Model: CL-2000i Chi tiết

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Model: CL-2000i

Máy sinh hóa tự động. Model: BS-480 Chi tiết

Máy sinh hóa tự động. Model: BS-480

Máy huyết học tự động. Model: BC-5380 Chi tiết

Máy huyết học tự động. Model: BC-5380

Máy sinh hóa tự động. Model: BS-600 Chi tiết

Máy sinh hóa tự động. Model: BS-600

Máy huyết học tự động. Model: BC-5800 Chi tiết

Máy huyết học tự động. Model: BC-5800

Máy sinh hóa tự động. Model: BS-800 Chi tiết

Máy sinh hóa tự động. Model: BS-800

Máy huyết học tự động. Model: BC-6800 Chi tiết

Máy huyết học tự động. Model: BC-6800

Máy sinh hóa tự động. Model: BS-800M Chi tiết

Máy sinh hóa tự động. Model: BS-800M

Máy huyết học tự động. Model: BC-5000 Chi tiết

Máy huyết học tự động. Model: BC-5000

Máy sinh hóa tự động. Model: BS-2000 Chi tiết

Máy sinh hóa tự động. Model: BS-2000