Vietmed tham gia triển lãm Medipharm 2016

Vietmed tham gia triển lãm Medipharm 2016

06/01/2016

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam tham dự triển lãm Medipharm lần thứ 23 tại cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô. Với chiến lược dài hạn đồng hành với nền Y tế Việt Nam, liên tục 12 năm từ...

Hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 21

Hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 21

16/11/2015

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam tham gia hội nghị tiêu hóa lần thứ 21 được tổ chức tại khách sạn Phương Đông - Thành Phố Vinh. Hội nghị được tổ chức bởi Hội khoa học tiêu hóa Việt...

Vietmed tham gia tổ chức hội thảo siêu âm tim mạch tại bệnh viện Bạch Mai

Vietmed tham gia tổ chức hội thảo siêu âm tim mạch tại bệnh viện Bạch Mai

27/08/2015

Công ty TNHH Thiết bị công nghệ và Y tế Việt Nam cùng Tập đoàn Mindray tổ chức thành công sự kiện siêu âm tim Việt – Mỹ tại bệnh viện Bạch Mai và khám từ thiện cho hơn 300 bệnh nhân tại Đông Anh.