Test Sars-CoV-2 RT-PCR Kaneka Chi tiết

Test Sars-CoV-2 RT-PCR Kaneka

Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (định lượng) Chi tiết

Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (định lượng)

Hóa chất Sinh hóa chính hãng Mindray Chi tiết

Hóa chất Sinh hóa chính hãng Mindray

Hóa chất Huyết học chính hãng Mindray Chi tiết

Hóa chất Huyết học chính hãng Mindray

Que thử nước tiểu chính hãng Mindray Chi tiết

Que thử nước tiểu chính hãng Mindray

Máy X-Quang kĩ thuật số Chi tiết

Máy X-Quang kĩ thuật số

Tấm nhận ảnh tự động kỹ thuật số DR 14e - AGFA Chi tiết

Tấm nhận ảnh tự động kỹ thuật số DR 14e - AGFA

X-quang di động kỹ thuật số DR 100e Chi tiết

X-quang di động kỹ thuật số DR 100e

Hệ thống X-Quang kỹ thuật số đồng bộ DR 400 Chi tiết

Hệ thống X-Quang kỹ thuật số đồng bộ DR 400

Máy chiết tách tế bào xét nghiệm ThinPap Chi tiết

Máy chiết tách tế bào xét nghiệm ThinPap

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: Resona 6 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: Resona 6

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-30 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-30

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-39 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-39

Máy siêu âm xách tay. Model: DP-10 Chi tiết

Máy siêu âm xách tay. Model: DP-10

Máy siêu âm xách tay. Model: DP-50 Chi tiết

Máy siêu âm xách tay. Model: DP-50

Máy siêu âm xách tay. Model: Z5 Chi tiết

Máy siêu âm xách tay. Model: Z5