Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh năm 2021

Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh năm 2021

31/08/2021

Hoá chất sinh hoá chính hãng và những điều cần biết

Hoá chất sinh hoá chính hãng và những điều cần biết

19/07/2021

Tính năng Smart Breast trên máy siêu âm Nuewa I9

Tính năng Smart Breast trên máy siêu âm Nuewa I9

13/07/2021

Tri  ân Khách hàng nhân dịp kỷ niệm thành lập Vietmed 16 năm

Tri ân Khách hàng nhân dịp kỷ niệm thành lập Vietmed 16 năm

16/06/2021

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (định lượng)

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (định lượng)

31/05/2021

 Khả năng cung cấp hàng hóa thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19

Khả năng cung cấp hàng hóa thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19

26/05/2021