Vietmed hân hạnh cùng hãng hãng Fisher & Paykel Healthcare và Ngài Joe Nelson - Tham tán Thương mại kiêm Tổng lãnh sự New Zealand NZTE đi thăm các Bệnh viện

Vietmed hân hạnh cùng hãng hãng Fisher & Paykel Healthcare và Ngài Joe Nelson - Tham tán Thương mại kiêm Tổng lãnh sự New Zealand NZTE đi thăm các Bệnh viện

22/02/2022

Cập nhật Chứng chỉ ISO của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam - Vietmed

Cập nhật Chứng chỉ ISO của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam - Vietmed

18/02/2022

Vietmed hân hạnh đồng hành cùng nhà tài trợ Vàng Mindray tại Hội nghị Hóa Sinh Y học Hà Nội và các Tỉnh phía Bắc lần thứ 24

Vietmed hân hạnh đồng hành cùng nhà tài trợ Vàng Mindray tại Hội nghị Hóa Sinh Y học Hà Nội và các Tỉnh phía Bắc lần thứ 24

08/01/2022

Thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

Thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

29/12/2021

Vietmed tổ chức đánh giá về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Vietmed tổ chức đánh giá về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

29/12/2021

Hàng năm cứ vào dịp cuối năm, Vietmed tổ chức tự đánh giá chéo các phòng ban về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 / ISO 13485:2016 và được Tổ chức uy tín giám sát, đánh giá...

Vietmed tổ chức cuộc thi Giọng Vàng Vietmed 2021

Vietmed tổ chức cuộc thi Giọng Vàng Vietmed 2021

29/11/2021