Kính hiển vi 3 mắt. Model: IS.1153PLi

Kính hiển vi 3 mắt. Model: IS.1153PLi

Liên hệ đặt hàng

Thông tin đơn hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Mô tả chung

o  Thị kính EWF 10x/22 mm và EWF 10x/20 mm

o  Các model Hai mắt và Ba mắt

o  Hệ thống đa đầu quan sát và đầu quan sát đối diện nhau

o  Tùy chọn đầu quan sát với góc nghiêng linh hoạt

o  Mâm kính năm vị trí

o  Nguồn sáng Plan, phase và Nền đen

o  Bàn sa trượt không sử dụng thanh trượt 187/230 x 140 mm

o  Nguồn sáng Köhler NeoLED™ 3 W

o  Cảm biến iCare giúp tiệt kiệm năng lượng

o  Hệ thống lưu trữ dây nguồn

 

iScope cho Khoa học về sự sống (Các model giới hạn)

MODELS

Hai mắt

Ba mắt

Tương phản pha

Thị kính EWF 10x20 mm

Vật kính E-plan 4x/10x/
40x/100x

Vật kính Plan phase 10x/20x/
40x/100x

Bàn sa trượt (156 x 138 mm)

Cảm biến iCare

1152‑EPL

   

 

IS.1153‑EPL

 

 

 

IS.1152‑PLPH

 

 

IS.1153‑PLPH

 

 

iScope cho Khoa học về Sự sống (Đầu quan sát vô cực với góc nghiêng công thái học linh hoạt)

MODELS

Hai mắt

Cổng truyền hình ảnh

Tương phản pha

Thị kính

EWF 10x22 mm

Vật kính E-plan IOS 4x/10x/
40x/100x

Vật kính Plan IOS 4x/10x/
40x/100x

Vật kính Plan phase IOS 10x/20x/
40x/100x

Bàn sa trượt không thanh trượt
(187/230 x 140 mm)

Cảm biến iCare

Nguồn sáng Köhler LED

IS.1158‑EPLi

   

   

 

IS.1159‑EPLi

 

   

 

IS.1158‑PLi

   

 

 

IS.1159‑PLi

 

 

 

IS.1158‑PLPHi

 

   

IS.1159‑PLPHi

   

iScope cho Khoa học về Sự sống (Các model vô cực)

MODELS

Hai mắt

Ba mắt

Tương phản pha

Thị kính EWF 10x22 mm

Vật kính E-plan IOS 4x/10x/
40x/100x

Vật kính Plan IOS 4x/10x/
40x/100x

Vật kính Plan phase IOS 10x/20x/
40x/100x

Bàn sa trượt không thanh trượt
(187/230 x 140 mm)

Cảm biến iCare

Nguồn sáng Köhler LED

IS.1152‑EPLi

   

   

 

IS.1153‑EPLi

 

 

   

 

IS.1152‑PLi

   

•*

 

 

IS.1153‑PLi

 

 

•*

 

 

IS.1152‑PLPHi

 

•*

   

IS.1153‑PLPHi

 

•*

   

* Hai ống kính với diopter điều chỉnh

iScope® cho Khoa học về Sự sống (Hệ thống đa đầu quan sát)

MODELS

Tổng người dùng

Hai mắt

Ba mắt

Thị kính EWF 10x22 mm

Vật kính Plan IOS 4x/10x/
40x/100x

Bàn sa trượt không thanh trượt
(187/230 x 140 mm)

Cảm biến iCare

Nguồn sáng Köhler LED

IS.1156‑PLi2

2

1x

IS.1156‑PLi3

3

2x

IS.1156‑PLi5

5

4x

IS.1156‑PLi9

9

8

iScope® cho Khoa học về Sự sống (Hệ thống đầu quan sát đối diện nhau)

MODELS

Tổng người dùng

Hai mắt
EWF 10x/20 mm

Ba mắt
EWF 10x/20 mm

Vật kính E-Plan IOS 4x/10x/
40x/100x

Vật kính Plan IOS 4x/10x/
40x/100x

Bàn sa trượt không thanh trượt
(187/230 x 140 mm)

Cảm biến iCare

Nguồn sáng Köhler LED

IS.1154‑PLi

2

2x

   

IS.1154‑EPLi

2

2x

 

 

 

IS.1154‑PLi/T

2

1x

1x

 

IS.1154‑EPLi/T

2

1x

1x

 

 

iScope® cho Khoa học về Sự sống (Ứng dụng tương phản nền đen)

MODELS

Ba mắt

Nền tối

Thị kính EWF 10x20 mm

Thị kính EWF 10x22 mm

Vật kính E-plan 4x/10x/
40x/100x*

Vật kính Plan IOS 4x/10x/
40x/100x*

Bàn sa trượt không thanh trượt

Cảm biến iCare

Nguồn sáng Köhler LED

IS.1153‑PLi/DF

 

 

IS.1153‑PLi/DFi

 

 

IS.1153‑EPL/DF

 

   

 

Thị kính

{C}·      {C}Thị kính vi trường được mở rộng EWF 10x/20 mm với vi trường quan sát 20 mm và diopter điều chỉnh trên mắt trái cho hệ thống hiệu chỉnh giới hạn (ống kính Ø 23.2 mm).

{C}·      {C}Thị kính vi trường được mở rộng EWF 10x/22 mm với vi trường quan sát 22 mm và diopter điều chỉnh trên cả hai mắt cho hệ thống hiệu chỉnh vô cực Plan IOS và Plan phase và diopter điều chỉnh ở bên trái cho hệ thống EPLi (ống kính Ø 30 mm).

Đầu quan sát

{C}·      {C}Đầu quan sát hai mắt và ba mắt loại Siedentopf với góc nghiêng 30°. Khoảng cách giữa hai thị kính từ 48 đến 76 mm.

{C}·      {C}Đầu quan sát ba mắt cho các model hiệu chỉnh vô cực (IS.1153-PLi) có bộ lựa chọn đường dẫn quang (100:0 / 50:50) và diopter điều chỉnh ± 5 trên tất cả các ống kính Ø 30 mm.

{C}·      {C}Đầu quan sát ba mắt của các model E-Plan hiệu chỉnh vô cực (IS.1153-EPLi) có một bộ tách chùm tia 50:50 được tích hợp bên trong và diopter điều chỉnh ± 5 trên ống kính bên trái Ø 30 mm.

{C}·      {C}Đầu quan sát ba mắt của các model E-Plan giới hạn (IS.1153-EPL) có một bộ tách chùm tia 50:50 được tích hợp bên trong và diopter điều chỉnh ± 5 trên ống kính bên trái Ø 23.2 mm

{C}·      {C}Hệ thống quay độc đáo cho phép điều chỉnh vị trí công thái học của cả hai ống kính lên độ cao (431mm) và vị trí thấp (397mm)

{C}·      {C}Đầu quan sát ba mắt đi cùng với cổng cho hình ảnh Ø 23.2 mm

Đầu quan sát với góc nghiêng linh hoạt

{C}·      {C}Tùy chọn đầu quan sát với góc nghiêng linh hoạt từ 5 đến 35° với thị kính EWF 10x/22mm, khoảng cách giữa hai thị kính 48-75 mm và tùy chọn cổng cho hình ảnh với ống kính tiêu chuẩn Ø 23.2 mm (chỉ cho các model hiệu chuẩn vô cực)

{C}·      {C}Để đặt hàng kính iScope với đầu quan sát nghiêng linh hoạt tham khảo model: IS.1158-xxx

{C}·      {C}Để đặt hàng kính iScope với đầu quan sát nghiêng linh hoạt với cổng cho hình ảnh tham khảo model: IS.1159-xxx

Đầu quan sát đối diện nhau

{C}·      {C}iScope® có thể được cung cấp với hai đầu quan sát đối diện nhau cho phép đồng thời được quan sát bởi hai người dùng

{C}·      {C}Đường kính ống kính 30mm của đầu quan sát được trang bị với thị kính EWF 10x/20 mm

{C}·      {C}Đầu quan sát chính hai mắt có một dioter điều chỉnh, đầu quan sát thứ hai có hai diopter điều chỉnh

{C}·      {C}Chỉ có sẵn cho các model với vật kính Plan hiệu chuẩn vô cực (IS.1154-PLi)

{C}·      {C}Đầu quan sát đối diện nhau được trang bị với con trỏ laser hai màu

Hệ thống đa đầu quan sát

{C}·      {C}iScope® có thể được trang bị với hệ thống đa đầu quan sát độc đáo với tổng cộng cho hai, ba hoặc năm đầu quan sát cho phép đồng thời quan sát mẫu vật.

{C}·      {C}Bộ phận trung tâm được trang bị với một cần điều khiển với con trỏ laser màu xanh lá cây và màu đỏ bên trong vi trường của tất cả các đầu quan sát.

{C}·      {C}Cấu hình với một, hai hoặc bốn đầu quan sát hai mắt, ống kính nghiêng một góc 30° với vật kính Plan hiệu chỉnh vô cực 4x, 10x, S40x, S100x ngâm dầu.

{C}·      {C}Mỗi đầu quan sát hai mắt thêm vào được trang bị thị kính được mở rộng EWF 10x/22 mm

(tham khảo: IS.1156-PLi-x, x = tổng số đầu quan sát)

Vật kính

{C}·      {C}Plan PLi IOS: 4x/0.10 - 10x/0.25 - 20x/0.40(1) - S40x/0.65 - S60x/0.85(1) - S100x/1.25 oil

(1) Tùy chọn

{C}·      {C}Tất cả các bộ phận quang đều được chống nấm mốc và chống phản xạ cho thông lượng ánh sáng tối đa

Mâm kính

{C}·      {C}Mâm kính năm vị trí hướng vào trong cho tối đa 5 vật kính

Bàn sa trượt

{C}·      {C}iScope® có thể được trang bị với 3 loại bàn sa trượt:

{C}·      {C}Bàn sa trượt 156 x 138 mm được trang bị với bộ điều khiển cơ tích hợp 79 x52 mm X-Y

Tụ quang cho nền sáng

{C}·      {C}Tụ quang cho nền sáng có thể điều chỉnh độ cao Abbe N.A. 1.25 cho thanh trượt với Phase annuli phù hợp cho vật kính Plan phase IOS 10x/20x hoặc S40x/ S100x ngâm dầu cho tương phản pha. Với chỉ định độ phóng. Một thanh trượt với một điểm dừng đen cho nền đen độ phóng đại lên tới 400x là có sẵn.

{C}·      {C}Bàn sa trượt 187/230 x 140 mm không thanh trượt được trang bị với kẹp giữ hai tiêu bản và bộ điều khiển cơ tích hợp 79 x 52 mm X-Y. Bàn sa trượt iScope® không thanh trượt sẽ không có bộ phân nhô ra, cho phép di chuyển dễ dàng và an toàn hơn.

{C}·      {C}Bàn sa trượt 220 x 157 mm gốm với bộ điều khiển cơ tích hợp 75 x 50 mm XY. Bàn sa trượt phủ gốm có hiệu quả chống trầy xước. Bề mặt đảm bảo ánh sáng tán xạ không bị phản xạ từ bàn sa trượt vào vật kính iScope® có thể được cung cấp với một bàn sa trượt nhiệt nó có thể cài đặt nhiệt độ 50° Celsius bằng điều khiểu nhiệt độ PID. Chỉ có sẵn với các model kính hiển vi được đặt mua mới. Nhiệt độ cao hơn có thể đạt được trong những yêu cầu đặc biệt.

Tụ quang với thanh trượt tương phản pha

{C}·      {C}Có hai tùy chọn tụ quang tương phản pha NA. 1.25 với thanh trượt tương phản pha và vật kính Plan tương phản pha. Phiên bản đầu tiên cùng với vật kính Plan Phase 10x và S40x với thanh trượt phù hợp, phiên bản thứ hai cùng với vật kính Plan Phase 20x và S100x ngâm dầu. Có sẵn cho các phiên bản iScope 160mm và IOS vô cực.

{C}·      {C}Tất cả các bộ được cung cấp với ống kính trung tâm và kính lọc mờ xanh lá.

Tụ quang cho nền sáng

{C}·      {C}Tụ quang cho nền sáng có thể điều chỉnh độ cao Abbe N.A. 1.25 cho thanh trượt với Phase annuli phù hợp cho vật kính Plan phase IOS 10x/20x hoặc S40x/ S100x ngâm dầu cho tương phản pha. Với chỉ định độ phóng. Một thanh trượt với một điểm dừng đen cho nền đen độ phóng đại lên tới 400x là có sẵn.

Tụ quang cho tương phản phazernike

{C}·      {C}Một tùy chọn đĩa tụ quang tương phản pha có thể điều chỉnh độ cao Zernike NA. 1.25 với vật kính plan phase 10/20/S40x và S100x ngâm dầu và vị trí dừng nền đen cho tương phản nền đen với độ phóng đại lên tới 400x. Được cung cấp với ống kính căn chỉnh và kính lọc xanh lá.

Tụ quang cho nền đen

{C}·      {C}Tụ quang được trang bị gương phản chiếu, đèn LED 5W công suất cao và vật kính S100x với lá chắn mống mắt tích hợp với độ phóng đại 1000x cho giải pháp nền đen.

Lấy nét

{C}·      {C}Điều chỉnh đồng trục thô (ốc vĩ cấp) và điều chỉnh tinh (ốc vi cấp), 200 mức, 1 μm cho mỗi mức, 200 μm cho mỗi vòng quay, tổng khoảng cách di chuyển khoảng 24 mm. Được cung cấp với mộ thanh điều chỉnh dừng, ngăn việc làm hư vật kính và mẫu vật. Điều chỉnh thô (ốc vĩ cấp) được trang bị với bộ điều chỉnh lực ma sát.

Nguồn sáng

{C}·      {C}Nguồn sáng truyền qua có thể điều chỉnh Köhler NeoLED™ 3W với nguồn cung cấp điện bên trong 100- 240 V.

{C}·      {C}Thiết kế nguồn sáng NeoLED™ sáng tạo với khẩu độ lớn hơn, cho phép hệ thống quang học của kính hiển vi iScope® tạo ra hình ảnh với độ phân giải cao, rất gần với giới hạn nhiễu xạ của lý thuyết quang học. Các lợi ích khác của NeoLED™ là tiêu thụ năng lượng thấp, không gây nóng và tuổi thọ dài.

{C}·      {C}Nguồn sáng Köhler cho các model IOS Plan và Plan Phse hiệu chỉnh vô cực cung cấp độ tương phản cao và khả năng phân giải tối của quang học. Cũng có sẵn cho các model khác ở phần tùy chọn thêm.

Css – bộ phận lưu trữ dây nguồn

{C}·      {C}iScope® cho phép người dùng dễ dàng đặt dây nguồn vào mặt sau của kính, tại đây có bộ phận chứa dây nguồn. Tay cầm tích hợp vào mặt sau của kính hiển vi đảo bảo an toàn khi di chuyển kính.

Euromex
Daray
Peng Kang
Wandong
Verathon
Mindray
Provix
Agfa HealthCare
SonoScape
PathTech
Cheiron
Minato

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối với chúng tôi

TRỤ SỞ - HÀ NỘI

 • Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ y tế Việt Nam
 • Lô D24-NV14, ô 6, khu D, khu đô thị Lê Trọng Tấn- Geleximco, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội
 • ĐKKD số: 0101689227 - Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 17/06/2005
 • Hotline: 1800 6844       |      Mobile: 090 663 9988
 • Email: vietmed@vnn.vn

ĐÀ NẴNG

 • Đại lý Phân phối Miền Trung
 • Tòa nhà HAGL Lakeview, 72 Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Tel: +84-914949922 

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Bảo hành Hàng hóa

 • D22-24, Khu D, KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội
 • Hotline: 1800 6844
 • Email: dichvukythuat@vietmed.vn

TP HỒ CHÍ MINH

 • Đại lý Phân phối Miền Nam
 • Cao ốc An Bình, 787 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
 • Tel: +84-0902567469

________________________________________________

CẦN THƠ

 • Đại lý Phân phối Tây Đô
 • Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
 • Tel: +84-913 774 399