Máy siêu âm bàn đẩy. Model: Resona 7 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: Resona 7

Bộ đặt nội khí quản tích hợp camera. GlideScope Titanium Chi tiết

Bộ đặt nội khí quản tích hợp camera. GlideScope Titanium

Kính hiển vi 3 mắt. Model: IS.1153PLi Chi tiết

Kính hiển vi 3 mắt. Model: IS.1153PLi

Kính hiển vi 2 mắt. Model: IS.1152PLi Chi tiết

Kính hiển vi 2 mắt. Model: IS.1152PLi

Kính hiển vi soi ngược. Model: DI.1053‑PLPHFi Chi tiết

Kính hiển vi soi ngược. Model: DI.1053‑PLPHFi

Bộ đặt nội khí quản tích hợp camera. GlideScope Single Use Chi tiết

Bộ đặt nội khí quản tích hợp camera. GlideScope Single Use

Kính hiển vi 3 mắt. Model: BB.1153PLi Chi tiết

Kính hiển vi 3 mắt. Model: BB.1153PLi

Bộ đặt nội khí quản tích hợp camera GlideScope Go Chi tiết

Bộ đặt nội khí quản tích hợp camera GlideScope Go

Kính hiển vi 2 mắt. Model: BB.1152PLi Chi tiết

Kính hiển vi 2 mắt. Model: BB.1152PLi

Kính hiển vi 2 mắt. BB.4260 Chi tiết

Kính hiển vi 2 mắt. BB.4260

Camera kính hiển vi. Model: DC-5000P Chi tiết

Camera kính hiển vi. Model: DC-5000P

Camera kính hiển vi. Model: DC.1000c Chi tiết

Camera kính hiển vi. Model: DC.1000c

Kính hiển vi 1 mắt. Model: BB.4220 Chi tiết

Kính hiển vi 1 mắt. Model: BB.4220

Camera kính hiển vi. Model: VC.3031 Chi tiết

Camera kính hiển vi. Model: VC.3031

Kính hiển vi Delphi-X Observer Chi tiết

Kính hiển vi Delphi-X Observer

Nhiệt ẩm kế điện tử Chi tiết

Nhiệt ẩm kế điện tử