Trạm gây tê. Model: A7 Chi tiết

Trạm gây tê. Model: A7

Đèn phẫu thuật. Model: HyLED 9 Series Chi tiết

Đèn phẫu thuật. Model: HyLED 9 Series

Máy siêu âm xách tay. Model: DP-10 New Chi tiết

Máy siêu âm xách tay. Model: DP-10 New

Bộ nâng cấp số hóa CR cho máy X-Quang Chi tiết

Bộ nâng cấp số hóa CR cho máy X-Quang

Kính hiển vi 3 mắt. Model: BB.1153PLi Chi tiết

Kính hiển vi 3 mắt. Model: BB.1153PLi

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: BeneVision N17 Chi tiết

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: BeneVision N17

Hệ thống gây mê. Model: A5 Chi tiết

Hệ thống gây mê. Model: A5

Đèn phẫu thuật. Model: HyLED 8 Series Chi tiết

Đèn phẫu thuật. Model: HyLED 8 Series

Máy siêu âm xách tay. Model: DP-50 Chi tiết

Máy siêu âm xách tay. Model: DP-50

Máy in phim khô. Model: Drystar 5302 Chi tiết

Máy in phim khô. Model: Drystar 5302

Kính hiển vi 2 mắt. Model: BB.1152PLi Chi tiết

Kính hiển vi 2 mắt. Model: BB.1152PLi

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: BeneView TDS Chi tiết

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: BeneView TDS

Máy gây mê. Model: WATO EX-65/55 Chi tiết

Máy gây mê. Model: WATO EX-65/55

Đèn phẫu thuật. Model: HyLED 7 Series Chi tiết

Đèn phẫu thuật. Model: HyLED 7 Series

Máy siêu âm xách tay. Model: Z5 Chi tiết

Máy siêu âm xách tay. Model: Z5

Kính hiển vi 2 mắt. BB.4260 Chi tiết

Kính hiển vi 2 mắt. BB.4260